♫ خانه ی هنری "نان و نوا" ♪

----------------------------------------------------------------

شاید آن روز که صحرا نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد 

خبری از دل پر درد نداشت هر گلی هم باشی  چه شقایق چه میخک

                                             

                                                             زندگی اجبار است!

----------------------------------------------------------------

ارسال در تاريخ ۱۳۸٩/۱۱/٢۳ توسط آرمان دیندار صفا